Λευκά κελιά για σένα…

And it takes a lot of whiskey

To make these nightmares go away

And I cut my bleedin’ heart out every night

And I die a little more on each st. Valentines day

Don’t you remember that I promised I would write you…

These blue valentines

όνειρο είναι η ζωή
ένα πρωί βλέπεις ένα όνειρο
και δεν ξυπνάς…

όνειρο είναι η ζωή

ένα πρωί βλέπεις ένα όνειρο

και δεν ξυπνάς…

black-string-u-should-avoid:

blow up
Δεν ανοίγει έτσι η ΕΡΤ

Δεν ανοίγει έτσι η ΕΡΤ

lisaadamspaintingsaustralia:

Ladder - 1990
Private collection

lisaadamspaintingsaustralia:

Ladder - 1990

Private collection

Swamp sculpture in Eastern Ireland